Trimrom

Bygge muskler? Heldigvis har Sommerfrydløkken har eget trimrom!

Trimrommet finner du i kjelleren i Sigurds gate 17.

Det ble pusset opp høsten 2013, av snille og flinke beboere.

Regler for bruk av trimrommet:

  • Kan benyttes alle dager mellom kl 07 og 23.

  • Bruk kun innesko!

  • Etter bruk skal rommet ryddes og apparatene tørkes av.

  • Egne gjenstander skal ikke settes igjen. Unntatt er treningsutstyr som andre kan ha glede av å benytte, f.eks. vektmanualer. Dette er i så fall til fri benyttelse for alle beboere.

Adgang

Alle aksjeeiere i Sommerfrydløkken kan få sin egen nøkkel til trimrommet. Denne kan du bestille fra vaktmester. Du må betale et depositum på kr 200,-, som du vil få tilbake når nøkkelen leveres tilbake. Grunnen til at trimrommet er låst, er tidligere problemer med tyveri av utstyr.

Trimrommet blir rengjort én gang i uken av renholder.

Ved feil eller annet i trimrommet, gi beskjed til vaktmester og/eller styret.

GOD TRIM :)