Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 2 okt 2014

Originale plantegninger

I forbindelse med forestående rehabiliteringsprosjekter for soilrør og ventilasjon, og som generell hjelp for de som pusser opp leiligheten sin i Sommerfrydløkken, har vi gått i arkivet og funnet frem originale plantegninger fra begynnelsen av 1930-tallet av alle oppgangene i Sommerfrydløkken. Her har vi kartlagt plassering av soilrør og ventilasjonssjakter.

SOILRØR

På tegningene nedenfor er soilrørene markert med en rød prikk. I tillegg er det markert hvilken dimensjon rørene har - 4" (10 cm i diameter) eller 3" (7,5 cm i diameter). Dimensjonen på rørene er beregnet ut fra opprinnelig belastning av servanter, badekar og toaletter per rør. Rør i tilknytning til toalett er alltid 4".

Det er to soilrør i hver leilighet, ett i tilknytning til opprinnelig plassering av utslagsvask, og ett i tilknytning til bad/toalett. I leiligheter hvor toalettet står mot toalett i naboleiligheten og det bare er én rød prikk, er begge leiligheter koplet på samme rør.

VENTILASJON

Ventilasjonsprinsippet i gården er naturlig ventilasjon. Det betyr at det er oppdriftskrefter som sørger for at luften i leiligheten skiftes ut. For at dette skal fungere optimalt er det nødvendig at det både kommer luft inn i leiligheten og at luft slippes ut.

Luft inn i leiligheten skal komme fra ventilasjonsluker på yttervegg og gjennom lufting. Mange av ventilasjonslukene er dessverre blitt tettet igjen fra innsiden. Det er derfor viktig å få inn nok ny luft via vinduenes ventiler og lufting med åpne vinduer.

Luft ut av leiligheten skal gå ut gjennom ventiler høyt oppe på veggen og ut i felles ventilasjonssjakter. Det er minimum to ventilasjonssjakter for utluft tilknyttet hver leilighet, én i tilknytning til opprinnelig kjøkken, og én i tilknytning til opprinnelig bad/toalett. Ventilasjonssjakter for utluft er markert med en oransje firkant på plantegningene.

NB! Det er mange ventiler til ventilasjonssjakten som er blitt tildekket opp gjennom årene, ved f.eks. tapet. Vår anbefaling for en bedre inneklima er å åpne disse igjen.

NB! Montering av elektriske vifter til ventilasjonssjaktene er forbudt da det ødelegger hele systemet med naturlig avtrekk .

OM TEGNINGENE NEDENFOR

Dette er originale tegninger, så det vil være individuelle ulikheter i de forskjellige leiligheter grunnet senere tids oppussinger.

Vi beklager den lave oppløsningen, men det er hjemmesidens kapasitet. Ved behov kan du henvende deg til styret per e-post, så kan vi sende ut plantegninger som pdf dokument i en høyere oppløsning.

1_Sigurdsgate 15-17

I 1996 ble det gjennomført et skisseprosjekt for oppgraderinger fra wc til bad. Disse skissene er tatt med på planen for Sigurdsgate 15-17.

2_Hertug Skules gate 2

3_Hertug Skules gate 4-6

4_Hertug Skules gate 8-12

5_Hertug Skules gate 14 og Bisp Nikolas gate 6

6_Kjølberggata 18

7_Kjølberggata 20-22

og i tillegg 1.etg for 7_Kjølberggata 20-22, da denne avviker i rørplassering