FRYD - hagelaget i Sommerfrydløkken

Det er på initiativ fra beboere blitt opprettet et hagelag i Sommerfrydløkken.

På generalforsamlingen i fjor og i år ble det vedtatt forslag om å starte en hagegruppe som tar ansvar for å gjøre bakgården vår enda hyggeligere. Gruppen får mulighet til å beplante området rundt grillplassen, bed ved gjerdet i KJ22, bed ved flaggstang og bed ved skråning, samt blomsterkasser på terrasser.

GRUPPEN ER ÅPEN FOR ALLE og påmelding kan gjøres her https://www.facebook.com/groups/821706184564457/

God vekst sommer!

mvh

Styret i Sommerfrydløkken