Engasjere deg utenom styreverv?

Har du lyst til å gjøre en innsats for stedet der du bor? Sommerfrydløkken og styret vil gjerne ha hjelp fra eiere og beboere som vil delta mer aktivt uten å binde seg til et styreverv.

Kanskje har du

 • kompetanse innen f.eks. bygg, anlegg, økonomi, forsikring, jus eller annet og har lyst til å gi råd til styret, innhente anbud eller forberede saker?

 • sterke følelser for en bestemt sak som du ønsker å utrede og fremme for styret?

 • noen timer til overs du kan bruke på enkelt og praktisk arbeid i fellesområdene våre, f.eks. flytte hagemøblene inn/ut to ganger i året?

 • skrivekløe og -ferdigheter og har lyst til å skrive noen saker om Sommerfrydløkken og nærmiljøet for hjemmesiden vår?

 • bra fotoutstyr og -kunnskaper og vil ta et par bilder for hjemmesiden vår?

 • bodd her lenge , og har god kunnskap om Sommerfrydløkkens historie som du vil dele med oss?

 • interesse for historie og har lyst til å finne mer informasjon om Sommerfrydløkken som kan gjøres tilgjengelig på våre nettsider?

 • lyst til å grille pølser til deltakerne på neste dugnad? Eller bake kake dagen i forveien, hvis du ikke har mulighet til å delta på selve dugnaden?

 • lyst til å arrangere 17. mai-feiring, julegranstenning eller sommerfest f or alle beboerne i bakgården? Eller noe annet sosialt?

 • lyst til å arrangere en egen dugnad som dreier seg om din fanesak?

 • lyst til å være styrets kontaktperson i oppgangen? En person som kan underrette styret ved behov om forhold i oppgangen/fellesarealer og som ev. kan fremme saker på vegne av beboere i oppgangen?

 • eget firma eller kjenner noen som kan gi gode rabatter til selskapet eller øvrige beboere?

 • litt erfaring fra Sommerfrydløkken og kjenner mange som bor her og har lyst til å sitte i valgkomiteen ?

Eller hva som helst annet du kan finne på?

Da vil styret i Sommerfrydløkken gjerne høre fra deg!

I første omgang ønsker vi kun uformelt å kartlegge hvem som kan tenke seg å bidra med et eller annet. Du binder deg med andre ord ikke opp til noe som helst ved å ta kontakt med oss :) Send oss en e-post eller bruk vårt kontaktskjema og fortell oss hva du kan og vil.

Å engasjere seg for et bedre bomiljø er både morsomt og givende

Du får muligheten til å påvirke ditt nærmiljø og påvirke saker du synes er viktig! Din innsats kan være et sosialt bidrag både for deg og fellesskapet ved at du

- gjør det enda bedre og hyggeligere å bo her

- blir enda bedre kjent med Sommerfrydløkken og dine naboer

...og ikke minst er det økonomisk lønnsomt for fellesskapet!

At boligselskapet blir driftet på best mulig måte er i alles interesse. Jo bedre selskapets økonomi er, desto høyere blir verdien av din andel! Og jo mer attraktivt boligselskapet fremstår, jo høyere vil verdien på akkurat din bolig være. Din innsats for boligselskapet kan være økonomisk lønnsom på flere måter f.eks. ved at du:

- gir råd slik at styret fatter de beste beslutninger

- avlaster styret slik at vi får tid og rom til å drifte boligselskapet best mulig

- utfører arbeid i stedet for at boligselskapet leier inn eksterne

- skaper et bomiljø som gjør Sommerfrydløkken (enda) mer attraktiv for boligkjøpere