Endret: 30 apr 2020     Opprettet: 3 jan 2020

Håndtering av avfall fra privat husholdning

Avfallsrommet i bakgården er kun til mat/plast/restavfall og papp/papir/kartong.

Håndtering av avfall fra privat husholdning

Vi vil minne om at avfallsrommet i bakgården kun er til håndtering av matavfall / plastemballasje / restavfall og papp / papir / kartong.

I tilfelle du har andre typer avfall fra privat husholdning du ønsker å bli kvitt, minner vi om at beboere i Sommerfrydløkken kan benytte seg av følgende gjenbruksstasjoner, helt gratis:

Tøyen mobile gjenbruksstasjon
Plassert i krysset Sigurds Gate / Kolstadgata hver tirsdag kl.16.00-17.30
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/toyen-mobile-minigjenbruksstasjon/#gref 

Kampen mini gjenbruksstasjon
Plassert i Sons Gate 2 på Kampen, åpen mandag - torsdag kl.08.00-15.00 (på torsdager er det åpent til kl.19.00)
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/kampen-minigjenbruksstasjon/#gref