3 jan 2020

Henting av juletrær og håndtering av avfall fra privat husholdning

Oslo Kommune tilbyr henting av juletrær og avfallsrommet i bakgården er kun til mat/plast/restavfall og papp/papir/kartong.

Henting av juletrær
Flere i Sommerfrydløkken har sikkert juletrær de ønsker å bli kvitt og da er Oslo Kommune sin ordning med henting av juletrær til god hjelp:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/henting-av-juletrar/#gref 

Henting nærmest Sommerfrydløkken vil foregå i krysset Hertug Skules gate og Bisp Nikolas gate på lørdag 11.januar 2020 kl.11.20

Juletrærne må være på hentestedet til hentetidspunktet, men treet kan settes ut i forkant. Husk også at juletrærne ikke kan leveres med pynt eller være pakket inn.


Håndtering av avfall fra privat husholdning

I avfallsrommet i bakgården har det den siste tiden blitt satt flere typer avfall fra privat husholdning, blant annet en støvsuger og et bilde, som absolutt ikke kan kastes der. 

Avfallsrommet er kun til håndtering av matavfall / plastemballasje / restavfall og papp / papir / kartong.

I tilfelle du har andre typer avfall fra privat husholdning du ønsker å bli kvitt, minner vi om at beboere i Sommerfrydløkken kan benytte seg av følgende gjenbruksstasjoner, helt gratis:

Tøyen mobile gjenbruksstasjon
Plassert i krysset Sigurds Gate / Kolstadgata hver tirsdag kl.16.00-17.30
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/toyen-mobile-minigjenbruksstasjon/#gref 

Kampen mini gjenbruksstasjon
Plassert i Sons Gate 2 på Kampen, åpen mandag - torsdag kl.08.00-15.00 (på torsdager er det åpent til kl.19.00)
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/kampen-minigjenbruksstasjon/#gref