HMS-informasjon til beboere i Sommerfrydløkken!

I boligselskapet er det en målsetting å skape et trivelig og trygt miljø for alle. Sammen skal vi ta vare på både bygninger og uteareal. Vi er opptatt av blant annet brannvern, tilsyn med elektriske anlegg og utstyr, fellesareal og lekeplasser.

Her kan du laste ned HMS informasjon (Helse, Miljø og sikkerhet)