Nytt betalingssystem i vaskeriene

Sommerfrydløkken har gått til innkjøp av kontantfritt system og slik kjøper du vaskekort:

På grunn av innbrudd og tyveri av vaskeripengene har styret gått til innkjøp av et kontantfritt system med minst mulig administrasjon i vaskeriene. Systemet ble montert i januar 2019 og tatt i bruk fra midten av mars 2019. Vaskekortene vil kunne kjøpes av vaktmester. Prisen pr vask settes til kr 15,-

Slik kjøper du vaskekort:

  • Bestem deg for hvor mye du penger du vil sette inn på kortet. Minimumsbeløp er kr 150,- Kortet koster kr 75,- i engangskostnad, og blir ditt personlige kort. Det anbefales at man setter inn et beløp som kan deles med 15. Sommerfrydløkken AS refunderer ikke restsaldo på kortene. Minimumsbetaling ved første kjøp blir derfor kr 225,-
  • Gå inn på lenken  https://goo.gl/9mhEfB Fyll inn kortnummeret på ditt vaskekort (dersom du har et kort).
  • Ved første gangs kjøp kan feltet stå åpent. Det kan betales valgfritt beløp med Vipps eller bankkort. Dieter (vaktmester) får bekreftelse på sin e-post om betalingen, og pengene går rett inn på Sommerfrydløkken AS sin konto.
  • Vaskekortet som skal fylles på med ny verdi må legges i vaktmester sin postkasse eller leveres til vaktmester personlig.
  • Dieter (vaktmester) programmerer vaskekortene til betaler, og legger kortet i postkassen senest neste virkedag. Eventuelt får du kortet med en gang ved direkte avtale med vaktmester. Sørg for at det står riktig navn på postkassen, og at tilstrekkelig informasjon følger innbetalingen.
  • Ved vaktmesters fravær (f eks ferieavvikling) vil det ikke bli anledning til å få ny verdi på kortet, og det er lurt å ta dette i betraktning før for eksempel jul- påske og sommerferie.