Bli med på dugnad!

I Sommerfrydløkken er det to dugnader i året, vanligvis i mai og i september. Da frisker vi opp fellesarealene til sommeren eller klargjør de for vinterens snø og kulde.

Dugnad er også en hyggelig samling for alle beboerne, hvor du får mulighet til å bli kjent med dine naboer!

Hva gjør vi på dugnaden?

Hvilke oppgaver som skal utføres på dugnaden avgjøres av styret i samråd med vaktmester og på bakgrunn av eventulle innspill som vi får fra beboerne. Eksempler på oppgaver er:

  • rydding av alle fellesareal, inne og ute

  • rengjøring av fellesareal inne, f.eks. inngangsdører og postkasser

  • maling og diverse reparasjoner

  • feiing av asfalt

  • luking av bed

  • fjerning av umerkede sykler o.a. (det vil komme egen beskjed hvis vi tar opprydning av gjenstander i bakgården/innendørs fellesareal, se nedenfor)

Pause og grillfest

Vi tar en liten brus- og kaffepause midt i dugnaden. Etter dugnaden griller vi pølser og serverer brus og øl til alle dyktige arbeidsfolk :)

Før dugnad: Rydde opp i egen bod? Container kommer!

Styret bestiller store containere som beboerne kan benytte til å kaste større typer avfall (som ikke skal kastes på søppelrommet) dagene før dugnaden. Ting som andre kan ha glede av (f.eks. gamle møbler) kan settes ved siden av containeren, annet avfall legger du opp i. Det vil også være mulig å kvitte seg med EE-Avfall (elektrisk) i egen container.

Før dugnad: Merking av leker, sykler og barnevogner

En gang i blant er det nødvendig å ta en opprydning i leker,sykler og barnevogner som oppbevares i fellesarealene. Hvis vi gjør dette på dugnaden må alle gjentander i fellesareal merkes eller settes i egen bod før dugnaden. Dette gjelder barnevognrom i kjelleren, sykkelrommet i bakgården og bakgården for øvrig. Styret vil informere om tidspunkt for dugnad og merkesystem før dugnaden. Oppbevaring i fellesarealer skjer ellers på eget ansvar

Engasjere deg?

Noe spesielt du vil bidra med på dugnaden? Eller har du forslag til oppgaver vi alle kan utføre? Kan du ikke komme, men vil gjerne bidra ved en senere anledning? Ta kontakt med styret og skriv dugnad som "sakens anliggende".