Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 16 jul 2012

Historiske bilder fra Tøyen

Tøyen skole - 1890-1895 CA

Eierinstitusjon: Oslo Museum

Arkiv/samling: Byhistorisk samling

Motiv: Tøyen skole, vei, hest, vogn, mennesker, gjerde, åker

Datering: 1890 - 1895 CA

Fotograf : ukjent person

Avbildet sted , sikker: Norge, Oslo, Tøyen, Hagegt. 19

oslobilder.no

Utsikt over Kjølberggata mot Jens Bjelkesgate - 1956

Eierinstitusjon: Oslo Museum

Arkiv/samling: Byhistorisk samling

Bildetittel: Utsikt over Kjølberggt. ved nr 13.

Motiv: gateløp, veiarbeid, bygårder, trehusbebyggelse

Datering: 1956 04.07.

Fotograf: ukjent person

oslobilder.no

Jens bjelkesgate mot Kjølberggata - 1930-årene

Eierinstitusjon: Oslo byarkiv

Arkiv/samling: Park- og idrettsvesenet

Motiv: Jens Bjelkes gate mot Kjølberggata tidlig i 1930-årene. Busslinje 20, daværende Bussringen. Til venstre hagen på eiendommen Sommerfryd , nåværende Sommerfrydhagen lekeplass.

Datering: 1930 årene - eksakt er ukjent

Fotograf: Ukjent

oslobilder.no

Kjølberggata - ukjent årstall

Eierinstitusjon: Oslo byarkiv

Arkiv/samling: Plan- og bygningsetaten, byplankontoret

Bildetittel: Kjølberggata

Motiv: Bygårder, parkert bil, gatebelysning, veiarbeid, del av Ring 2. Porten til venstre for den parkerte bilen er Kjølberggata 13, hvor Patent Kaffebrenneri A/S holdt til inne i gården.

Datering: Ukjent

Fotograf: Ukjent

oslobilder.no

Kolstadgata 16 - ant 1899 (revet aug 1899)

Eierinstitusjon: Oslo Museum

Arkiv/samling: Byhistorisk samling

Bildetittel: Kolstadgt. 16, revet 19.08.1899.

Motiv: trehusbebyggelse, menn, hest, slede, snø

Datering: 1899 ANT

Fotograf: ukjent person

oslobilder.no

Sigurdsgate retning Koldstadgata - ukjent årstall

Eierinstitusjon: Oslo byarkiv

Arkiv/samling: Park- og idrettsvesenet

Motiv: Sigurds gate forbi krysset mot Kolstadgata og opp mot Kjølberggata. Plankegjerder langs fortau. Gatemiljø. Kampenhøyden i bakgrunnen.

Datering: Ukjent

Fotograf: Ukjent

oslobilder.no

Hagegata, nedover mot Kjølberggata - 1960

Eierinstitusjon: Oslo byarkiv

Arkiv/samling: Sporveismuseet

Motiv: Oslo Sporveier. Trikk tilhenger type HaWa nr. 606 linje 7 en av de siste dagene før Kampen-linja ble lagt ned. Volvo PV, mann med sykkel. I oktober 1960 i Hagegata, nedover mot Kjølberggata. Til høyre Brinken.

Datering: 1960

Fotograf: Ukjent

oslobilder.no

Tøyen Folkeskole - 1952

Eierinstitusjon: Oslo byarkiv

Arkiv/samling: Widerøes Flyveselskap AS

Bildetittel: Töyen Folkeskole

Motiv: Sørligata, Hagegata, Sexes gate, Kolstadgata. Tøyen skole. (Flyfoto)

Datering: 1952

Fotograf: Widerøes Flyveselskap / Vilhelm Skappel

oslobilder.no