Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 29 mar 2012

Avfall i Sommerfrydløkken

Avfallshåndtering i Sommerfrydløkken er i grunnen ganske enkelt, og de fleste av oss skjønner akkurat hvordan det skal gjøres. Her er likevel noen tips og råd, samt et par strenge formaninger.

Dette kan du kaste i avfallsrommet

  • Husholdningsavfall som får plass i poser (se "kildesortering")

  • Papir og papp (husk flat papp)

Hvorfor er det så viktig at vi ikke kaster klær, utstyr, møbler, byggeavfall, elektriske apparater og lignende i avfallsrommet?

Feil håndtering av avfall og misbruk av avfallsrommet gjør at vaktmesteren må bruke mye tid på å rydde opp etter oss. Renovasjonsetaten godtar ikke at avfallscontainerne er fulle av feilsortert avfall. Hver uke må derfor vaktmesteren bære mengder med bl.a. møbler, byggematerialer og elektriske apparater fra avfallsrommet og inn på et lagerrom. (Ting på avfallsrommet "forsvinner" altså ikke av seg selv, på magisk vis.) Ikke bare er dette en kjedelig og irriterende oppgave for vaktmesteren, men den gjør også at han får mindre tid til andre oppgaver. I tillegg bruker vi mye tid på dugnaden på å bære det feilsorterte avfallet fra lagerrommet og kaste i innleide containere. Alle eierne i Sommerfrydløkken er med på å betale for vaktmesterens arbeidstid. Mange beboere er også med på dugnaden og bruker av sin tid for at vi alle skal spare penger og få enda finere fellesarealer.

Hvis DU feilplasserers avfall, bruker du dermed av VÅRE felles ressurser.

Hvorfor er det så viktig at vi ikke setter avfall i kjelleren og på loftet?

Fellesarealer er nettopp det - felles! Derfor kan ikke du sette DINE ting der. Gjenstander rundt i fellesarealene er ikke bare til irritasjon for andre beboere, men medfører også en brannrisiko.

Også her bruker vaktmesteren, og ikke minst de som møter opp på dugnad, mye tid og krefter på å fjerne andres rot.

Hvis alle sorterer avfallet sitt og følger regelverket har vi mer tid og penger til andre tiltak. Så enkelt er det.

Ser du beboere som glemmer rutinene for avfallshåndtering, er det ingenting i veien for at du gir vedkommende en høflig påminnelse om dette :)

Her kan du lese mer om avfallshåndtering i Oslo kommune.