Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 12 apr 2012

Container til beboere i Sommerfrydløkken

Mye avfall du ikke vet hvor du skal gjøre av? Fortvil ikke, container kommer til Sommerfrydløkken!

Når kommer container?

Styret bestiller containere til beboere i Sommerfrydløkken hver vår (mai) og høst (september/oktober). Dette skjer gjerne noen dager før vi arrangerer dugnad .

Hvor kommer containerne?

Containere vil være tilgjengelig i bakgården.

Hvor skal jeg oppbevare avfallet mitt til container kommer?

Avfallet ditt må du oppbevare i egen bod eller egen bolig Avfall skal IKKE settes i fellesareal på loft eller i kjeller. Du kan selvfølgelig også bestille henting av avfall hos en leverandør, f.eks. ISEKK . Ved bruk av slike tjenester skal avfallet ikke oppbevares i bakgården eller fortauet, men i egen leilighet eller bod fram til henting. Du kan også låne tilhenger av vaktmesteren for å kjøre avfallet ditt til Haraldrud eller Grønmo gjenbruksstasjon.

Koster det noe for meg å bruke container?

Utgifter til container dekkes av Sommerfrydløkkens felles midler. Det innebærer at alle eiere er med på å betale uansett hvor mye avfall den enkelte av oss produserer. Desto flere containere vi trenger å bestille, desto mer koster det, for oss alle sammen. Har du MYE avfall, f.eks. etter oppussing, er det derfor fint om bestiller egen henting eller kjører avfallet bort selv. Og det er viktig at vi alle forsøker å demontere og flatpakke alt avfall i container best mulig.

Hva kan du kaste i containerne?

I containerne kan du kaste avfall som ikke skal kildesorteres, blant annet:

- ubrukelige møbler, tepper

- ubrukelige leker, klær, kofferter

- gammel julepynt,

- mindre mengder byggeavfall

NB! Vi får egen container til elektrisk avfall.

Hva kan du ikke kaste i containerne?

- ting til gjenbruk (leveres Kampen nærmiljøstasjon eller settes ved siden av container)

- større mengder byggeavfall

- bildekk

- farlig, smittefarlig, eksplosivt og radioaktivt avfall

Fungerende møbler o.l. Som du tror andre kan ha bruk for, kan du sette ved siden av containeren. Gjenbruk er både miljøvennlig og økonomisk!