Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 23 jun 2012

Haraldrud og Grønmo gjenbruksstasjon

Oslo kommune Renovasjonsetaten tar i mot alt mulig avfall på gjenbruksstasjonene! DETTE ER GRATIS (se nedenfor) - du må bare sortere avfallet

Betingelser og priser - private

  • Gratis for inntil 3 m3, eller inntil 1,0 m3 løsmasser (stein, tegl, betong, jord og asfalt)

  • Leveranser mellom 3 og 5 m3 kan leveres til Haraldrud gjenbruksstasjon mot å betale kr. 400

  • Leveranser over 5 m3 henvises til private avfallsaktører

  • Tilgjengelig for biler med totalvekt inntil 3500 kg

  • Inntil 50 kg asbest (eternitt) må være pakket i tre lag plast før levering

Haraldrud gjenbruksstasjon ved Risløkka/Alna

Adresse:

Brobekkveien 87, 0582 Oslo

Åpningstider:

Mandag-fredag kl. 07.30-19.30

Lørdag kl. 09.00-14.30

Grønmo gjengbruksstasjon ved Klemetstrud (utenfor bomringen)

Adresse:

Sørliveien, 1279 Oslo

Åpningstider:

Mandag-fredag kl. 07.30-19.30

Lørdag kl. 09.00-14.30

Renovasjonsetaten kan kontaktes på tlf Telefon: 02180 eller 23483650

www.ren.oslo.kommune.no .