Endret: 14 jun 2017     Opprettet: 21 jun 2012

Kampen nærmiljøstasjon - Sonsgate 2

Kampen nærmiljøstasjon er et tilbud til befolkningen i nærmiljøet. Anlegget er et gangbasert tilbud for levering av mindre mengder avfall fra husholdningene, maksimalt 0,5m3 (1/2 kubikk) per levering.

Kampen nærmiljøstasjon tar i mot:

 • Farlig avfall

 • Tekstiler til ombruk

 • Plastemballasje

 • Hardplast

 • Papp, papir og kartong

 • Glass- og metallemballasje

 • Metall

 • Lyspærer og lysstoffrør

 • Trevirke

 • Keramikk og porselen

 • Brennbart etter sortering

 • EE-avfall (fra størrelsen til en tv, og mindre enheter).

Ombruksartikler,

til vår ombrukshjørne er for eksempel: bøker, kopper og kar,

fiskestenger, alt av mindre størrelse. Det vil si mindre enn

en stol, og som kan brukes om igjen.

EE-avfall/produkter og farlig avfall går

ikke til gjenbruk).

Sons gate 2

Telefon: 918 46 372

Vanlige åpningstider:

Mandag-fredag kl. 08.00-15.00

Torsdag kl. 08.00-19.00