Endret: 4 des 2019     Opprettet: 4 apr 2014

Flytte inn i Sommerfrydløkken

Har du akkurat flyttet inn i Sommerfrydløkken, er det sikkert en del du lurer på. Det kan selvfølgelig være lurt å ta en prat med tidligere eier av boligen din, men her har vi samlet noe av den infoen vi tror du vil ha nytte av. Mangler du noe er det fint om du sender en kort beskjed til styret.

Hva er mitt leilighetsnummer i Sommerfrydløkken (og hvorfor trenger jeg vite det?)

Ditt leilighetsnummer i Sommerfrydløkken er nummeret som din boenhet har i Sommerfrydløkken, og er et tall mellom 1 og 146. Alle dører inn til leilighetene skal være merket med et slikt leilighetsnummer øverst i et hjørne. Har ikke din leilighet nummer på utsiden av døra, oppe i hjørnet sender du en beskjed til styret, så ordner vi det. Nummeret er det fint om du oppgir ved henvendelser til styret og brukes også ved diverse prosjekter som berører leilighetene.

Hvordan bestiller jeg skilt til postkassen og ringeklokka?

Se denne linken: http://www.sommerfrydlokken.no/?aid=9132201

Kan jeg montere dørskilt på døra?

Selvfølgelig kan du det, men da kan du kun feste skiltet med dobbelsidig tape e.l., og ikke borre hull eller spikre fast skiltet i døra, karmen eller veggen.

Hva med felleskostnadene?

Felleskostnadene faktureres av OBOS og har forfall den 1. i hver måned. Første faktura etter innflytting blir sendt med brev til postkassen din. Ved betaling av 1.faktura anbefales det å opprette eFaktura/Avtalegiro for å unngå fakturagebyr på kommende betalinger.

Og Get?

Sommerfrydløkken har en kollektiv avtale med GET som inkluderer kabel-tv og internett til hver leilighet. Kostnaden for dette blir dekket inn som en del av månedlige felleskostnader. Er det ønskelig med andre tilleggstjenester fra GET (f.eks. GET Box eller raskere internett), så bestilles dette på egen hånd og betales individuelt.
Se denne linken: https://web3.herborvi.no/5292/praktisk-info/nettopp-flyttet-inn/internett-kabeltv-telefon

Jeg trenger nye nøkler?

Hovednøkkel som går til porten til bakgården og inngangsdørene til hver oppgang kan hentes ut hos vaktmester mot betaling. Se denne linken: https://web3.herborvi.no/5292/praktisk-info/nettopp-flyttet-inn/skilt-og-nokler 

Nøkler til leiligheten kan kopieres hos vanlig låsesmed.

Hvor kan jeg kaste avfall mitt?

Husholdingsavfall (som får plass i poser) og papir/papp (husk flat papp) skal kastes i avfallsrommet i bakgården.
Se denne linken: https://web3.herborvi.no/5292/praktisk-info/avfall

Andre typer avfall kan kastes på Tøyen mobile gjenbruksstasjon som er plassert i krysset Sigurds gate / Kolstadgata hver tirsdag kl.16.00-17.30. Se denne linken:
https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/alle-gjenbruksstasjoner/toyen-mobile-minigjenbruksstasjon/

Er det parkeringsplass for bil her? 

Sommerfrydløkken har ingen egne parkeringsplasser for beboerne sine, men i de fleste gater rundt borettslaget er det beboerparkering. Søknad og betaling for årsparkering gjøres på via nettet, mens korttidsparkering kan betales for via appen "Bil i Oslo".

Kan jeg parkere bil i bakgården når jeg flytter inn?

Bil kan kjøres inn i bakgården og stå der for en kort periode ved av- og pålasting av flyttevarer. Høyre portdør kan åpnes med hovednøkkel og venstre portdør kan åpnes ved å løfte opp "pinnen" som står nedi asfalten. Om pinnen er låst fast med hengelås, må vaktmester kontaktes.

Hvor kan jeg parkere sykkelen min?

I bakgården er det sykkelstativ for parkering både utendørs og innendørs.

Hvor er fellesvaskeriene?

Fellesvaskeriene er i kjelleren i oppgangene Hertug Skules gate 4, Hertug Skules gate 10/12 og Kjølberggata 20.

Er det tillatt med husdyr i Sommerfrydløkken?

Det er tillatt med ett husdyr per leilighet. Det er kun tillatt med dyr som kan luftes i bånd eller som holdes innendørs. Dyreholdet skal ikke være til sjenanse eller ulempe for øvrige beboere, særlig mht. lukt og støy.

Kan jeg leie ut boligen min?

Utgangspunktet er at du som eier i Sommerfrydløkken skal bruke boligen din selv, og ikke leie den ut eller låne den bort til andre. I noen tilfeller kan du likevel overlate bruken av boligen din til andre for en periode. Da må du først søke om dette til boligselskapet v/ styret.
Se denne linken: https://web3.herborvi.no/5292/praktisk-info/utleie/leie-eller-lane-ut-egen-bolig

 

Har du noen spørsmål så er det bare å ta kontakt med styret og/eller vaktmester på epost!