Til alle nye og eksisterende aksjeiere og beboere i Sommerfrydløkken!

Link til Husordensreglene og Vedtektene finner du nederst på siden til høyre under "Dokumenter". Anbefaler alle å lese igjennom disse.

Husordensreglene inneholder både plikter og rettigheter for deg som aksjeeier og beboer. De er kjøreregler som vi alle må følge, og sier noe om hva du kan forvente av dine naboer og hva som forventes av deg. I tillegg finner du her en del praktisk informasjon, både om egen leilighet og felles fasiliteter. Reglene er fastsatt av generalforsamlingen, og det er styrets oppgave å sørge for håndhevelse av reglene. Hensikten med husordensreglene er blant annet å sikre ro, trivsel og trygghet, samt godt naboskap. Tar vi alle hensyn til hverandre, er mye gjort!

I vedtektene finner du bestemmelser om blant annet organiseringen av boligaksjeselskapet, adgangen til å overlate bruken av egen leilighet til andre (f.eks. ved utleie), søknadsplikt ved oppussing og ansvar for vedlikehold av egen leilighet.

Er det noe du synes er uklart i husordensreglene eller vedtektene, eller ønsker du å komme med forslag til justeringer eller endringer? Send en e-post eller legg et brev i postkassen til styret, så vil vi fremme dette for generalforsamlingen på årsmøtet.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Sommerfrydløkken