Endret: 13 sep 2019     Opprettet: 13 jun 2019

Varme- og radiatorprosjektet

Prosjektet nærmer seg slutten og det er estimert at varmen skrus på i månedsskiftet september/oktober 2019.

Pågående varme- og radiatorprosjekt startet mandag 17.juni 2019 med Andenæs VVS som totalentreprenør og USBL som prosjektadministrator på vegne av Sommerfrydløkken. Underveis i prosjektet har beboere blitt varslet med diverse infoskriv på epost.

Prosjektet holder fremdriftsplanen og av Sommerfrydløkkens 13 forskjellige oppganger, er det kun i 2 oppganger det største arbeidet gjenstår. Når disse 2 oppgangene er ferdigstilt, forhåpentligvis i slutten av uke 38, vil entreprenøren starte med å fylle opp anlegget, montere termostater og innregulere radiatorene. Arbeidet med fjernvarmesentralen vil også bli ferdigstilt.

Hvis alt går etter planen vil varmen skrus på i månedskiftet september/oktober 2019!