Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 16 des 2015

Info vedr. fremdrift av våtromsprosjektet

Hei alle aksjeeiere og beboere i Sommerfrydløkken,

som vi informerte om i forrige epost angående fremdriften på våtromsprosjektet, skulle vi ha kontraktsforhandlinger og kontraktsinngåelse med entreprenør i november. Dette har vi hatt og etter noen runder med avklaringer, deriblant fremdrift, er dette snart i boks. Vi kommer til å inngå kontrakt med S-bygg. De har god erfaring med store våtromsprosjekter i borettslag/boligselskaper, og har gode referanser. Signeringsmøte er den 15.desember.

Vi har et bygg med mange ulike bad og situasjoner, og det blir derfor lagt inn litt ekstra tid til forberedelse og planlegging. Med det som basis, samt S-byggs kapasitet, stipulerer de følgende fremdrift:

Jan-mars : planlegging, prosjektering, søknadsprosess, infomøte

April : tilrigging, showroom, førbefaringer og bestillingsmøter. De begynner med førbefaringer i den oppgangen som skal tas først. Det vil ikke bli førbefaringer i alle leiligheter i april. Befaringene/samtalene/bestillingene blir tatt ca en mnd før oppstart i aktuell oppgang slik at det ikke blir for lang tid mellom befaring og oppstart. Etter førbefaringen blir badet prosjektert, og godkjent av beboer før arbeidet settes igang.

Mai : Fysisk oppstart av arbeider i leiligheter.

Februar 2017 : Ferdigstillelse (Prosjektet tar ca 8 mnd)

Vi og entreprenør ser det som hensiktsmessig at arbeidet starter i en oppgang hvor det allerede er etablerte bad i dag. Da har en mer tid til å prosjektere og planlegge individuelle løsninger der hvor det idag ikke er bad.

Vi kommer tilbake til dere så snart vi har en dato for infomøte hvor entreprenør vil bli presentert og videre fremdrift vil bli fremlagt. På dette møtet vil alle viktige datoer bli fremlagt, som når førbefaringer i alle leiligheter skal gjennomføres, når hvilke oppganger skal påbegynnes, og datoer for ferdigstilling av de enkelte oppgangene.

Alle individuelle ønsker ift ekstraarbeider i leiligheten, utvidelse av bad, og andre spørsmål, tanker og ønsker for sitt bad tas opp med entreprenør på førbefaringen.

De som har et forskriftsmessig bad og ønsker å beholde dette, tar også opp dette med entreprenør på førbefaringen. All informasjon vi fikk av dere i vår er systematisert slik at entreprenør på forhånd kommer til å vite ca hvor mange som ønsker å beholde badet, gjøre endringer i planløsning og hvor mange som ikke har bad etc.

For å holde fremdriften i prosjektet vil ekstraarbeider i leilighetene, som er utenom bad og rør, ikke kunne utføres samtidig som selve badet. Det vil være et team som tar dette i etterkant.