Informasjon om rør- og våtromsprosjektet 2015-2017

02.08.2016 Radiatorrør på bad

Varmerørene som går gjennom badene er den opprinnelige oppvarmingen til dette rommet. Disse rørene vil bli fjernet da det blir lagt elektrisk varme i gulv. Det er også ønskelig å ha minst mulig gjennomføringer gjennom membranen på våtrommet.

I noen tilfeller er det på dette røret som skal fjernes koplet til radiatorer som varmer opp andre rom. Her må det i hver enkelt oppgang/tilfelle ses på alternative føringsveier for å etablere et nytt varmerør.

Det mest effektive er å ha radiatorer på yttervegg og ved vindu, og ikke midt i rommet som dette røret er idag.

Vurderingen med ny plassering vil bli gjort fortløpende, men arbeidet vil bli gjort i etterkant for å unngå forsinkelser med fremdriften av selve våtromsprosjektet. Informasjon kommer når vi vet mer.

02.06.2016 Flisene i grunnpakken

Flisene i grunnpakken er valgt ut på bakgrunn av de 5 mest solgte gulvflisene og de 5 mest solgte veggflisene det siste året.

Det er valgt ut fliser til en grunnpakke for å kunne få en mest gunstig pris for de fleste. På grunn av bestilling i stort volum på disse flisene får vi en lavere pris.

Dette vil dessverre gjøre at mellomlegget mellom flis fra grunnpakken og andre fliser, om de er nesten tilsvarende eller ikke, vil virke stort.

30.05.2016

Kontaktinformasjon til tilvalgsleder:

juni til september:

Pål Henriksen - pal.henriksen@s-bygg.no - mobil: 97747101, Joakim Utne på kopi.

september til prosjektslutt:

Joakim Utne - joakim@s-bygg.no - mobil: 41555757

28.05.2016

I permen dato for forbefaring i BN6 leiligheter høyre (oddetall) falt ut. Denne er i uke 25.

S-bygg tar sommerferie uke 28,29 og 30.

21.04.2016

Riggen blir heist inn over bygget førstkommende tirsdag.

Showroomet vil være operativt fra og med lørdag 23.april. Dette er forsinket ift fremdriftsplanen, men fører ikke til ytterligere forsinkelser med tanke på oppstart og bygging.

20.04.2016

Det mangler informasjon i permen om hvor lenge vannet vil være avslått i leiligheten under oppussingen:

Det vil være avstengt ca 10 arbeidsdager, men med litt forbehold da det er mange ulike leiligheter og løsninger.

15.03.2016

Hva er inkludert i grunnpakken?

- BAD: alle innvendige overflater; fliser på gulv og vegg, og gips i himling.

- Separat WC: fliser på gulv

- Varmekabler i gulv på bed (ikke på separat wc)

- Vegghengt toalett

- de- og remontering av de møblene dere måtte ønske å beholde

Hva kommer i tillegg?

Dersom dere ønsker nytt dusjhjørne/dusjvegg, servant, skap, speil, armaturer, hyller o.l. kommer det i tillegg. Det vil bli stilt ut eksempler på dette i showroomet som skal være klart i bakgården 9.april. Det vil også bli lagt ut prislister. Bestilling av det dere ønsker tas på bestillingsmøtet, en uke etter forbefaringen.

05.03.2016 - Uavhentede INFORMASJONSPERMER kan hentes hos vaktmester. Avtal tid for henting med ham.

Fremdriftsplanen i permen kan ses på som endelig - selv om det står foreløpig på den.

Under denne fanen forsøker vi å samle all relevant informasjon angående rør og våtroms(for-)prosjektet.

Fremdrift

informasjonsmøte med entreprenør S-bygg: Februar (kommer tilbake med dato så snart denne er fastsatt.

januar - mars: planlegging, prosjektering og søknadsprosess.

april: tilrigging, showroom, førbefaringer og bestillingsmøter

mai: fysisk oppstart av arbeider i leiligheter

februar 2017: ferdigstillelse siste oppgang

På infomøte med entreprenør i februar vil alle viktige datoer bli fremlagt, som når førbefaringer i alle leiligheter skal gjennomføres, når hvilke oppganger skal påbegynnes, og datoer for ferdigstilling av de enkelte oppgangene.

Alle individuelle ønsker ift ekstraarbeider i leiligheten, utvidelse av bad, og andre spørsmål, tanker og ønsker for sitt bad tas opp med entreprenør på førbefaringen. De som har et forskriftsmessig bad og ønsker å beholde dette, tar også opp dette med entreprenør på førbefaringen. All informasjon vi fikk av dere i vår er systematisert slik at entreprenør på forhånd kommer til å vite ca hvor mange som ønsker å beholde badet, gjøre endringer i planløsning og hvor mange som ikke har bad etc.

For å holde fremdriften i prosjektet vil ekstraarbeider i leilighetene, som er utenom bad og rør, ikke kunne utføres samtidig som selve badet. Det vil være et team som tar dette i etterkant.

Nyttige lenker:

Vedlikeholdsrapporten fra 2014 er ett av utgangspunktene for forprosjektet.

Informasjonsmøte om funn og anbefalinger fra forprosjektet ble avholdt 11. mars på Kampen bydelshus. Under denne lenken finner du referat og sammendrag.

Plantegninger for bygget finner du her.

Dersom du lurer på hva et forskriftsmessig bad er, er følgende linker informative:

http://www.juss.info/vatromsnormen/

http://www.ffv.no/

https://lovdata.no/ (særlig §13-20)

http://dibk.no/no/BYGGEREGLER (veilledning til loven)

Les også referatet fra infomøte mars 2015 her