Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 9 feb 2015

Informasjonsmøte onsdag 11. mars - vann, avløp, våtrom

Vi er nå i gang med et forprosjekt som skal kartlegge tilstanden på vann- og avløpsrør i gården, samt behovet for totalrenovering av våtrom.

I fjor ferdigstilte Obos Prosjekt en vedlikeholdsrapport for Sommerfrydløkken som anbefalte utskifting av alle rør og rehabilitering av bad. Rapporten ble gjennomgått på generalforsamlingen og du finner mer informasjon her . Det ble også i 2000 utført en grundig vurdering av rør og våtrom, med en rapport som ga de samme anbefalingene. Sistnevnte rapport blir nå oppdatert til dagens status og vil legges frem på generalforsamling i mai hvor vi endelig kan fatte et vedtak på hvilke tiltak som skal settes i gang.

Det er Opak, ved Kjell Fossum, som skal utføre forprosjektet. Han vil holde et informasjonsmøte med alle aksjeeiere/beboere onsdag 11. mars 2015 , for å legge frem dagens tilstand, anbefalte tiltak, og kostnad for de ulike tiltakene. (tidspunkt kommer i innkallingen)

Vi har all grunn til å tro at anbefalingen blir totalrenovering av våtrom. Dersom tiltaket blir støttet av aksjeeierne på generalforsamling den 27.mai. kan det fysiske oppussingsarbeidet sannsynligvis starte oktober/november i år.

Opak har for øvrig vist til at tidspunktet for rehabilitering er bra nå da prisene er lave på grunn av konkurranse i byggebransjen og at lånerenten er gått ned. Opak leder nå et tilsvarende prosjekt på Etterstad hvor totalkostnad for skifte av rør og rehabilitering av bad kommer på 150.000 per leilighet. Prisen for kun badet ligger på 60.000 per stk. I følge Opak gjør disse gunstige prisene, i tillegg til at det kom nye regler gjeldende fra 1.1.2015 hvor man må vise til gyldig våtromssertifikat for å få taksert bad til mer enn kr 0 ved et ev. salg, gjør at de aller fleste gjør lurt i å la badet sitt pusses opp i felleskap nå.

Noen leiligheter har allerede et nyoppusset bad som er bygget på forskriftsmessig måte. Ved et prosjekt hvor rør byttes og baderom rehabiliteres kan det være mulig å bevare et nytt bad, ev. deler av det. Dette vil i så fall være under forutsetning av at man kan dokumentere at bygging av badet er forskriftsmessig utført og at entreprenør i prosjektet godkjenner dette. Vann- og avløpsrør må uansett rehabiliteres/skiftes ut.

Mer informasjon kommer på informasjonsmøtet onsdag 11. mars. Innkalling vil bli sendt i posten til alle aksjeeiere.

Mvh

Styret