Treet i bakgården

Det vil bli plantet et nytt flott tre på samme sted til neste sommer! Med blomster!

Det har lenge vært et tema om det gamle treet skulle byttes ut med et nytt. Treet var flott, men det er blitt kuttet på i veldig mange omganger, og den ene store grenen måtte blitt kuttet nå av sikkerhetsmessige årsaker, og da hadde det ikke vært så mye igjen.

Grunnen til at treet ble fjernet akkurat nå er det igangsatte rør- og våtromsprosjektet.

Det ble som en del av forprosjektet vurdert ulike alternativer for plassering av riggen. Valget ble tatt med hensyn til logistikk i bakgården, både i forhold til håndverkerne, lagring og innkjøring, og for å ivareta mest mulig uteområder for oss som bor her, slik at vi denne sommeren også kan grille og sitte ute, tross mange containere.

Vi er lei oss for at det ikke er blitt gitt informasjon og varsel om at treet ville bli fjernet. Dette burde vi ha tenkt på, og vi beklager på det sterkeste.

Etter dette prosjektet er ferdig ønsker styret å se på muligheten for å lage en helhetlig plan for bakgården, særlig for grøntområdene. Vi har et godt utgangspunkt i planen som ble laget av en beboergruppe for to år siden.