Endret: 9 mai 2017     Opprettet: 21 mai 2014

Vedlikeholdsrapport for Sommerfrydløkken

Styret i Sommerfrydløkken bestilte i april 2013 en vedlikeholdsrapport fra Obos Prosjekt, som nå er ferdig. Det er foretatt befaringer i flere leiligheter og fellesareal. I den ferdige rapporten er tilstanden på de forskjellige bygningsdelene og eventuelle anbefalte vedlikeholdstiltak beskrevet. Det gis et kort sammendrag av rapporten på generalforsamlingen 2014.

Vedlikeholdsrapporten er kun en generell vurdering av bygget, og for mange av bygningsdelene trengs det flere, grundige undersøkelser før man vet akkurat hvordan tilstanden er og hva som bør gjøres. Styret vil fremover arbeide med en slik kartlegging.

Rapporten er dermed ingen fasit, og er på ingen måte bindende, for hva som skal gjøres av vedlikeholdsarbeid fremover i Sommerfrydløkken. Hva som kan og skal igangsettes må vurderes av styret og generalforsamlingen fremover. I denne vurderingen må vi blant annet se hen til sikkerhet og økonomi når vi vurderer hvilke tiltak som skal gjennomføres, og i hvilken rekkefølge.

Hovedfunnene fra rapporten er at følgende bør installeres, oppgraderes eller byttes ut i leiligheter/fellesareal i Sommerfrydløkken.

 • Brannvarslingsanlegg (nytt anlegg i både leiligheter og fellesareal)

 • Radiatoranlegg

 • Sanitær: Vannrør, avløpsrør og sluk

 • Ventilasjon

 • SIkringsskap i leiligheter

 • Vinduer fra 70-tallet (de øvrige befarte vinduer har god tilstand)

Her finner du et sammendrag av tilstand og tiltak som berører leiligheter .

Ellers viser rapporten er at følgende bør installeres, oppgraderes eller byttes ut fellesareal i Sommerfrydløkken.

 • Branntetting rundt branndører i kjeller og loft

 • Branntetting av rørgjennomføringer i kjeller

 • Nødlys i oppganger, kjeller og loft

 • Belysning generelt i oppganger, kjeller og loft

 • Ev. isolering av gulv på loft (hindre istapper på tak)

 • Sprekk i fasade KJ (mot bakgård

 • Trapp ved lekeplas

 • Treverk på lekeplas

 • Vinduer i oppgange

 • Sikringsskap vaskerie

 • Undersøkelser: Drenering/Osmose

Her finner du et sammendrag av tilstand og tiltak som kun berører fellesareal.

Med andre ord er det nok å ta tak i for styret framover, og vi tar gjerne i mot hjelp fra deg som er eier/beboer og har kompetanse innenfor økonomi eller bygg/anlegg.

Hvis du som eier ønsker hele rapporten (100 sider), send oss en e-post så ordner vi det.

Med vennlig hilsen

Styret i Sommerfrydløkken